Σύνδεση – Στεγάνωση

Τα πολυκαρβονικά φύλλα συμπαγή και κυψελωτά ακολουθούντε από μια ολοκληρωμένη σειρά εξαρτημάτων, που εξασφαλίζουν την σωστή τοποθέτηση και διάρκεια της κατασκευής.

Προφίλ ΗΤΑ σύνδεσης

Thickness mm

Length mm

Προφιλ «H» U.V. protected

6

6000

8

6000

10

6000

16

6000

20

6000

Προφίλ U στεγάνωσης και κάλυψης των κυψελών

Thickness mm

Length mm

Προφιλ «U» U.V. protected

6

2100

8

2100

10

2100

16

2100

20

2100

Προφιλ «R» U.V. protected

Thickness mm

Length mm

8 – 10 /16

6000

8 10/16

6000

Προφίλ αλουμινίου ταφ βάση και ταφ καπάκι με λάστιχο στεγάνωσης

Thickness mm

Length mm

Profiles «U» in AL

10 / 16

6000

Thickness mm

Length mm

Upper profiles in AL

2 – 10

6000

Thickness mm

Length mm

Upper profiles in AL

16 – 20

6000

Ροδέλα στεγάνωσης με βίδα και λάστιχο

Washer with gasket:sp. 4 -6 sp. 8 –10 sp. 16