Πλέγμα γαλβανιζέ

ReinforcementMeshes_1-260x320

Είδος: Γαλβανισμένο πλέγμα με ορθογώνιους ή βρόγχους διάστασης
6 X10 cm, 5X5 cm (ηλεκτροσυγκολλητό) με σύρμα ημίσκληρο.
Διαστάσεις: φύλλα σε διάσταση 1,50Χ5 m και 2X5 m
Εφαρμογές: Η κύρια χρήση του πλέγματος σε φύλλο είναι η περίφραξη, η κατασκευή καγκελόπορτων, ραφιών καταστημάτων, ο οπλισμός ψευδότοιχων λυόμενων κατοικιών καθώς και πλήθος και άλλων χρήσεων

Δομικά Πλέγματα (Μαύρα)

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Είδος: Δομικά και κοινά πλέγματα με ορθογώνιους ή τετράγωνους βρόγχους.
Τ92 15Χ15 cm βρόγχος,
Τ131 15Χ15 cm βρόγχος,
T139 10×10 cm βρόγχος
Ο 92 15Χ25 cm βρόγχος
Διαστάσεις: Φύλλα σε διάσταση 2,15Χ5,00 m
Εφαρμογές: Για χρήση σε μη φέροντα στοιχεία, από χάλυβα με χαρακτηριστικά κατηγορίας Β500Α κατά ΕΛΟΤ 1421-2 ή B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3, περιφράξεις.

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Ονομασία
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Διαστάσεις
(m)

Διαμήκη σύρματα

Εγκάρσια σύρματα

Βάρος
φύλλου
(kg)

Φύλλα
ανά δέμα
(τεμ)

Βάρος
ανά δέμα
(kg)

Αριθμός

Διάμετρος
(mm)

Αποστάσεις
(mm)

Αριθμός

Διάμετρος
(mm)

Αποστάσεις
(mm)

Ο92

5,00Χ2,15

15

4,2

150

20

4,2

250

12,86

100

1.286

Τ92

5,00Χ2,15

15

4,2

150

32

4,2

156

15,67

100

1.567

Τ131

5,00Χ2,15

15

5,0

150

34

5,0

150

21,5

100

2.150

Τ139

5,00Χ2,15

22

4,2

100

50

4,2

100

23,70

50

1.185

(*)Τ188

5,00Χ2,15

15

6,0

150

32

6,0

156

31,92

50

1.596

Τ196

5,00Χ2,15

22

5,0

100

50

5,0

100

33,50

50

1.675