Πάσαλος Γωνία

γωνια

Είδος: Ισοσκελής γωνία, πάσσαλος τρυπημένος για στήριξη περιφράξεων από γωνία 30Χ30Χ3 mm πάχος. Κατόπιν παραγγελίας υπάρχει δυνατότητα παραγωγής πασσάλων από γωνία 35Χ3mm, 40Χ4mm, 50Χ5mm κ.α.

Πάσσαλος Σωλήνα 

pipes

Είδος: Σωλήνα περίφραξης κυκλικής διατομής προγαλβανισμένη ή γαλβανισμένη εν θερμώ
Πάχος-Μήκος- Διατομή: Το πάχος του σωλήνα ποικίλει από 1,4 χιλ έως 2 χιλ και το μήκος τους είναι 1.20, 1.50, 1.80, 2.00, 2.25, 2.50, 3.00 μέτρα. Διατομές σωλήνα Φ.33, Φ.42, Φ.48, Φ.60
Πρόσθετα: Κατόπιν παραγγελίας υπάρχει η δυνατότητα τρυπήματος του σωλήνα