Αγκαθωτό Σύρμα

Perspective view of new barbed wire.

Νούμερο

Μήκος

Βάρος

Ν.11- 1,6mm

100 m

5 kg

Ν.13 – 2,0mm

60 m

5 kgΚονσερτίνα

κονσερτινα

Είδος: Λεπιδοφόρο σύρμα ασφαλείας (τύπου ΝΑΤΟ)

Διάμετρος Ρολού

Συνιστώμενο Άνοιγμα

Φ.200 20cm

20-25 m

Φ. 450 45cm

8 m

Φ.500 50 cm

8 m

Φ.750 75cm

12 m