Κυμματοειδής (αυλακωτές)

metal fence

Τα χαλύβδινα φύλλα επικάλυψης (λαμαρίνες) χρησιμοποιούνται για την επικάλυψη οροφών και πλαγιοκαλύψεων μιας μεταλλικής κατασκευής. Η χρήση τους είναι εκτεταμένη σε βιομηχανικά κτήρια, αποθήκες και υπόστεγα, γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αθλητικά και εμπορικά κέντρα, γκαράζ κ.α.

Η αυτοματοποιημένη παραγωγή τους εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα. Εξάγονται είτε από φύλλα γαλβανισμένου χάλυβα, είτε από χρωματιστά φύλλα χάλυβα ,ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη αντοχή και αντιδιαβρωτική προστασία.

Είδος: Γαλβανισμένες ή προβαμμένες λαμαρίνες διαμορφωμένες σε κυμματοειδή μορφή

Διαστάσεις – πάχη :
Ονομαστικό πλάτος 800 mm.
Ωφέλιμο πλάτος 760 mm.
Μήκη 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000 mm
Πάχος από 0,30 έως 0,60 mm.

Κατόπιν παραγγελίας υπάρχει η δυνατότητα και μεγαλύτερου ονομαστικού πλάτους και μήκους.

Τραπεζοειδής

λαμαρινα τραπ

Είδος: Γαλβανισμένες ή προβαμμένες λαμαρίνες διαμορφωμένες σε τραπεζοειδή μορφή

Διαστάσεις – πάχη : Ονομαστικό πλάτος 960-1040 mm.
Ωφέλιμο πλάτος 920-1000 mm.
Μήκη 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000 mm
Πάχος από 0,40 έως 0,60 mm.

Κατόπιν παραγγελίας υπάρχει η δυνατότητα και μεγαλύτερου ονομαστικού πλάτους και μήκους.

ΕΙΔΟΣ

ΤΥΠΟΣ

Α

(mm)

L

(mm)

T

(mm)

S

(mm)

E

(mm)

ΒΑΡΟΣ

(Kg/m2)

ΑΥΛΑΚΩΤΗ

800

760

76

0,30

18

2,05*

ΑΥΛΑΚΩΤΗ

800

760

76

0,35

18

2,35*

ΑΥΛΑΚΩΤΗ

800

760

76

0,40

18

2,70*

ΑΥΛΑΚΩΤΗ

800

760

76

0,45

18

3,10*

ΑΥΛΑΚΩΤΗ

800

760

76

0,50

18

3,40*

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ

TPS38/920

990

920

131,4

0,40

38

3,93

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ

TPS38/920

990

920

131,4

0,45

38

4,42

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ

TPS38/920

990

920

131,4

0,50

38

4,91

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ

TPS40/1000

1060

1000

250

0,40

0

3,93

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ

TPS40/1000

1060

1000

250

0,45

40

4,42

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ

TPS40/1000

1060

1000

250

0,50

40

4,91

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ

TPS50/1000

1060

1000

250

0,40

48

3,93

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ

TPS50/1000

1060

1000

250

0,45

48

4,42

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ

TPS50/1000

1060

1000

250

0,50

48

4,91
 

A : Ονομαστικό πλάτος
L : Ωφέλιμο πλάτος
T : Βήμα
S : Πάχος
E : Υψος διαμόρφωσης
* Βάρη ανά τρέχον μέτρο

 

 

Σημείωση: Τα τραπεζοειδή και κυματοειδή φύλλα παρέχονται επίσης και σε ποιότητα αλουμινίου ή αλουζίν κατόπιν παραγγελίας.